Farleder

Uppdatering  farledsmärken (prickar) i farleden Väderöbåden – Törneskär (Vid Väderöbåden i anslutning till farled från Kalmarsund till Timmernabben – vid Törneskär nära farled från Kalmarsund till Ljungnäs.

 

2016-05-19 Utprickning av farleden är nu avslutad inför sommarsäsongen. Norra delen av farleden har fortfarande den äldre versionen av prickar d.v.s. prickar med en konisk flytkropp i vattenytan.

Farleden från klubbstugan Korpemåla till det s.k. Luckehålet SSV on Pata Eneskär är utprickad med s.k. åretruntprickar. 

Den södra leden från Törneskär till ruttpunkt 08a 0.7 kabellängder söder om ”Syd om grund prick” söder om Ekö har nu nya (17 stycken) farledsmärken. De här prickarna har inte någon flytkropp i vattenytan. De består av ett genomfärgat rakt pvc-rör med vikt i nedre delen. Pvc kroppen har egen flytförmåga och vikten gör att den står upprätt i vattnet. Pricken har ett reflexband på överdelen. Pricken är 3 meter lång varav 1.5 meter är under vattenytan. Den är förankrad med en 16 mm polypropylen lina fastgjord i en boj-sten. Linan har egenskapen att den flyter i vattnet. Detta gör att linan har mindre benägenhet att nöta mot bojstenen. Linan har en del slack för att kompensera för vågrörelser och variationer i vattenstånd. Båtfarare anmodas därför att hålla ett  säkerhetsavstånd till farledsmärket eftersom slak lina kan befinna sig nära ytan vid pricken.

De nya prickarna söderifrån till Ekö är numrerade. Denna numrering är inte avsedd att användas för navigering. Den är avsedd för underhåll och placering av prickarna. 

Underrättelse för båtförare. 

2016-10-17

Prickar indragna för året,

Väderöbådan –  Saltor  / Norra leden.

Ekö –  Törnaskär / Södra leden

2016-06-07

Angöringspricken vid Törneskär är nu svart med röda fält.

 

 

Viktig information angående farleden! 

Farleden underhålls av Pataholms SegelklubbVid nyttjande av farleden skall uppdaterad kartografi antingen sjökort eller digital data sanktionerad av Sjöfartsverket användas som underlag för navigation. Som bi-hjälpmedel kan sjökort utgivet av Pataholms Segelklubb användas. Klubbens÷ sjökort är baserat på Sjöfartsverkets utgåva. Farledsmärken utlagda av Pataholmas Segelklubb finns utmärkta i klubbens sjökort. Klubben försäljer sjökort bl.a. hos Baltic i Kalmar och Ålems Järnhandel. Farledsmärken och annat material inklusive avgift till Sjöfartsverket finansieras genom försäljning av sjökort och numera med hjälp av sponsring. Se mer om sponsring på annan plats här i vår hemsida. Allt arbete med farleden utförs ideellt.

 

OBS…..!!!

Försiktighet anbefalls när farkost framförs i farleden. De sjömätningar som ligger till underlag för sjökort är mycket gamla. Utlagda farledsmärken är förankrade på sjöbotten och kan flytta på sig i hårt väder. Visuella observationer och positioner från GPS bör användas kontinuerligt för att verifiera farkosts navigation i farleden. Notera att  GPS positionen kan avvika marginellt från sjökortets utmärkningar.

 

OBS !!!  All navigering i Farlederna görs på eget ansvar! 

 

Waypoints (ruttpunkt/girpunkt) markerade och numrerade i PSK’s sjökort.

 

   Nr   Latitude N Longitude O Kurs   Anteckningar

1 50 50.12 16 27.26    
2 56 50.52 16 27.78    
3 56 50.72 16 28.33    
03a 56 50.68 16 28.56    
03b 56 50.76 16 28.68   Bockskär badplats
4 56 51.04 16 28.18    
5 56 51.40 16 28.52   Ost Seglö
6 56 52.18 16 28.72    
7 56 52.86 16 27.90   Ost Fågelsudden
8 56 53.24 16 27.82   Sydost Ekö
8a 56 53.33 16 27.82   Sydväst Ekö
8b 56 53.46 16 27.40    
8 c 56 53.70 16 27.0    
8d 56 53.86 16 26.78   Vid PSK Klubbstuga/ Bryggor
9 56 53.53 16 28.22    
10 56 53.55 16 29.28   Passage vid Kråkerevet ( Stora Luckehålet)
11 56 53.76 16 29.50   Anslutning farled till från Saltor
12 56 53.98 16 28.95    
13 56 54.52 16 27.07   Anslutning alternativ norrgående farled
13a 56 54.93 16 27.99   Alternativ rutt
14 56 54.65 16 26.56    
14a 56 54.73 16 26.33   Farled till Pataholm. Farledsmärken läggs ut av

Bryggförening.

14b 56 54.87 16 26.12    
14c 56 54.96 16 25.96   Vid Pataholms Köpings brygga
15 56 55.02 16 26.83   Syd Slätö
16 56 55.06 16 27.12    
17 56 55.11 16 27.30    
18 56 55.12 16 27.63   Syd Örsnäsön
19 56 55.17 16 27.91    
20 56 55.20 16 28.25    
21 56 55.19 16 28.45   Anslutning alternativ sydgående farled
22 56 55.10 16 29.38   Sydost Berkeskär
23 56 55.23 16 29.62    
24 56 55.56 16 29.64   Vid södra prickparet vid Göken
25 56 55.76 16 29.74   Vid norra prickparet göken
26 56 56.23 16 30.63    

Waypoints i sjökortet refererar till WGS84 grid i sjökortet. Eftersom kortet baseras på mycket gamla sjömätningar kan de angivna positionerna avvika marginellt från verklig visuell position. V.g. Kontrollera positioner och tryck för att utesluta eventuella mät och tryckfel.

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑