Kontakt

Detta är klubbens styrelse,

Kalle Berg, ordförande – 0499-241 34, 072-577 65 22
Mikael Neuman, sekreterare – 0763-496 154
Göran Karlsson, bryggor – 070-249 83 94
Albin Berg, bryggplatser Korpemåla – 073-088 38 43
Gunilla Carlsson, uthyrning klubbstuga – 0499-220 48, 073-722 04 86
Daniel Enwide, suppleant – 070-539 63 32
Anders Abelin, ledamot – 076-100 81 11
Thomas Lundegårdh, ledamot – 076-720 80 98
Roy Augustsson, suppleant – 070-351 69 85
Pia Andersson, adjungerad kassör – 070-512 42 73

Har du…

Frågor om bryggplatser?

Albin Berg, Bryggplatser Korpemåla 073-088 38 43

Frågor om betalning, adressändring eller uppsägning av medlemskap?

Pia Andersson, adjungerad kassör – 070-512 42 73 pia@balancia.net

Frågor om handikappverksamhet?

Kalle Berg, Ordförande  0499-24134  072-577 65 22 kalleberg62@gmail.com

Frågor om uthyrning av klubbstugan?

Gunilla Karlsson, Suppleant  073-722 04 86  ligkarlsson@telia.com

Frågor om uppställningen av båtarna?

Mikael Neuman, Uppställning  0763-496 154   mikael-neuman@spray.se

Frågor om seglarskolan?

Ledarna på seglarskolan för ungdomarpsk.seglarskola@gmail.com

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑