Kontakt

Detta är klubbens styrelse,

Kalle Berg, Ordförande  0499-24134  072-5776521  kalle-berg@spray.se

Max Rosendahl, Sekreterare  0480-473758 070-5606660  um.rosendahl@telia.com

Gunilla Karlsson, Suppleant  073-7220486  ligkarlsson@telia.com

Thomas Lundegårdh, Suppleant  076-7208098  thomas.lundegardh@ericsson.com

Daniel Enwide,  Ledamot  070-5396332 daniel.enwide@skanska.se

Pia Andersson, Adjungerad kassör  070-5124273 pia@balancia.net

Göran Karlsson, Bryggor  070-2498394  jonsryds@hotmail.com

Albin Berg, Bryggplatser Korpemåla  0499-24087 073-0883843  albin-berg@hotmail.com

Mikael Neuman, Uppställning Saltor  0763-496154  mikael-neuman@spray.se

KG Carlsson, Uppställning Saltor  0499-22470  070-5217406  k_g.carlsson@telia.com

Har du…

Frågor om bryggplatser?

Albin Berg, Bryggplatser Korpemåla  0499-24087 073-0883843  albin-berg@hotmail.com

Frågor om handikappverksamhet?

Kalle Berg, Ordförande  0499-24134  072-5776521  kalle-berg@spray.se

Frågor om uthyrning av klubbstugan/Ekö?

Gunilla Karlsson, Suppleant  073-7220486  ligkarlsson@telia.com

Frågor om uppställningen på Saltor?

Mikael Neuman, Uppställning Saltor  0763-496154  mikael-neuman@spray.se

KG Carlsson, Uppställning Saltor  0499-22470  070-5217406  k_g.carlsson@telia.com

Frågor om seglarskolan?

Ledarna på seglarskolan för ungdomarpsk.seglarskola@gmail.com

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑